TUMMYTOX blogs.

TummyTox tréning #1: „Radšej svaly, ktoré bolia, ako žiadne svaly.“

Začíname fitness týždeň! Prvý tréning je zameraný na elegantné ramená, pevné bruško a trošku si rozbúšime srdce kardio cvikmi. Poďme na to!

image

1. KOLO: cviky na ruky

1. cvik: Priprav si vyvýšenú podložku (taburetka, nižšia stolička, stupienok) a sadni si k nej chrbtom a opri sa o ňu rukami. Rukami sa spúšťaj hore a dole. Zadok je stále vo vzduchu. Zopakuj 10-krát. 

2. cvik: Cvik začneš v polohe planku/dosky (mužský klik). Nato pokrčíš najprv jednu ruku a položíš predlaktie na zem, potom položíš predklatie druhej ruky na zem (dostaneš sa do nízkej dosky na predlaktiach). Potom sa znova dvihneš na dlaň jednej ruky a potom na aj druhej – späť do začiatočnej polohy. Zopakuj 10-krát. 

image

Hlt vody, minútka pauzy a si pripravená na kardio kolo. 

2. KOLO: kardio

1. cvik: Stoj vzpriamene s rukami pevne pri tele. Potom súčasne s poskokok dvihni ruky nad hlavu a doskoč do stoja rozkročného. S ďalším poskok naspäť do východiskovej polohy. Zopakuj 10-krát. 

2. cvik: Nohy na šírku bokov. Prstami pravej ruky sa dotkni ľahej nohy a potom opačne – ľavou rukou k pravej nohe. Potom výskok s rukami nad hlavou a vystretými nohami. Zopakuj 10-krát. 

image

Minútka pauzy a hlt vody.

3. KOLO: cviky na pevné bruško

1. cvik: Ľahni si na chrbát. Vystreté nohy dvihni kolmo do vzduchu. S vystretým chrbtom za pomoci brušných svalov dvihni hornú časť tela a rukami sa dotkni nôh. Zopakuj 10-krát. 

2. cvik: Začni v planku a poriadne napni brucho, lebo len tak si môžeš udržať rovný chrbát. Najprv sa dotkni pravým kolenom ľavého lakťa, potom ľavým kolenom pravého lakťa. Zopakuj 10-krát na každú nohu.

image

Znova krátka pauzička.

4. KOLO: kardio

1. cvik: Nohy na šírku bokov. Prstami pravej ruky sa dotkni ľahej nohy a potom opačne - ľavou rukou k pravej nohe. Potom výskok s rukami nad hlavou a vystretými nohami. Zopakuj 10-krát. 

2. cvik: Vysoký výskok s doširoka natiahnutými rukami aj nohami. Po výskoku zaujmi polohu planku a vydrž v nej 15 sekúnd. Zopakuj 5-krát.

image

Prestávka a príprava na posledné kolo. 

5. KOLO: cviky na silné ruky

1. cvik: Toto poznáš ako ženské kliky. Urob polohu dosky na kolenách, chrbát musí ostať rovný (napni brušné svaly). Pokrč ruky do 90-stupňového uhla a znova vystri do východiskovej polohy. Zopakuj 10-krát.

2. cvik: Cvik začneš v polohe planku/dosky (mužský klik). Nato pokrčíš najprv jednu ruku a položíš predlaktie na zem, potom položíš predklatie druhej ruky na zem (dostaneš sa do nízkej dosky na predlaktiach). Potom sa znova dvihneš na dlaň jednej ruky a potom na aj druhej – späť do začiatočnej polohy. Zopakuj 10-krát. 

K pevnej postave rýchlejšie s Carni Max Shotmi

30 minút pred tréningom vypi L-karnitín Carnipure® shot – cvičenie bude jednoduchšie a postavu si spevníš omnoho rýchlejšie!