Ďakujeme ti, že inšpiruješ ľudí po celej Európe!

Po odoslaní formulára ťa TummyTox kontaktuje, aby si podpísala dohodu o spolupráci a získala tak svoju odmenu!

Prosím, uveď čo najviac informácií

Page 2


Vyberte súbor
Nie je zvolený žiadny súbor
Vyberte súbor
Nie je zvolený žiadny súbor
Vyberte súbor
Nie je zvolený žiadny súbor

Dohoda O Spolupráci

Základné informácie o službe:

  • Spokojný používateľ bude výhradne propagovať program a produkty tejto značky
  • Spokojný používateľ bude zobrazený na webovej stránke značky
  • Spokojný používateľ bude podporovať značku a propagovať súvisiace produkty a projekty

Všetky fotky, videá, rozhovory a texty… vytvorené vo vzťahu k produktom tejto značky sú majetkom spoločnosti Sensilab d.o.o., a môžu byť použité všade, kedykoľvek na účely propagácie (tlačené propagačné materiály, tlačená reklama, rozhlasová reklama, televízna reklama, na vlastných (webových) kanáloch, na účely digitálnej reklamy a na iné propagačné účely). V tomto ohľade spokojný používateľ prevádza na zadávateľa všetky svoje hmotné autorské práva, a to v najširšom a neobmedzenom rozsahu, pre celý svet. Materiály spokojného používateľa sa môžu objaviť vo všetkých propagačných materiáloch súvisiacich so značkou. Spokojný používateľ súhlasí s tým, že jeho meno a/alebo sociálne médiá sú zmienené, označené alebo inzerované v súvislosti so značkou na propagačné účely.

Zadávateľ zmluvy sa zaväzuje poskytnúť spokojnému používateľovi:

  • Odmenu vo forme produktov tejto značky